Výrobné odporúčania

Výrobné odporúčania

Pred objednaním foriem obkladu si pozorne prečítajte naše výrobné odporúčania, ktoré vám pomôžu s nimi úspešne pracovať.

Sivé:

1 diel cementu 425, 3 diely štrku. Ak chcete chodník v zime soliť proti námraze, použite kyselinovzdorný cement.

Zloženie štrku: 2/3 dielu 0.4 štrku, 1/3 dielu 08-1,2 perlového štrku a plastifikačná prísada.

Farebné:

1 diel cementu 425, 3 diely štrku 0.4-0.5, cementové farbivo podľa potreby a plastifikačná prísada. Z tohto betónu vyplňte formu v hrúbke cca. 2 cm.

Na povrchu dlažobnej kocky sa takýmto spôsobom vytvorí takzvaná ochranná vrstva.

Potom po malom pretrepaní (zhutnení) naplňte formu betónom zmiešaným v pomere 1:3 bez farbenia. Môžete pritom použiť aj štrk 1,2.

Plastifikačné prísady sú k dispozícii v špecializovaných predajniach s chemickými výrobkami alebo je možné ich zakúpiť v našej spoločnosti.

Plastifikačná prísada FLUX-2 do betónu a mált. Zlepšuje opracovateľnosť betónu a malty, chráni pred dutím a tvorbou vzduchových bublín. Zvyšuje odolnosť výrobkov. Hlavnou vlastnosťou plastifikátoru je, že podporuje oddelenie výrobkov vyrobených vo formách od formy. Pomáha tiež oddeliť betón od miešačky. Znižuje zmáčanie, obmedzuje vznik výkvetov, zintenzívňuje farby pri farbených výrobkoch.

Odporúčané dávkovanie: 0,4% úmerne k hmotnosti cementu.

V prípade veľkosériovej výroby formy umožňujú výrobu cca. 200 ks produktu, ale pri menších sériách šetrným spôsobom sú vhodné na výrobu až 500 ks hotového produktu. V prípade predčasného odstránenia z formy je možné prilepené zvyšky betónu odstrániť pomocou domácej kyseliny chlorovodíkovej a štetca. Nikdy sa nedotýkajte vnútra formy ostrým predmetom!

Odporúčania:

  • V prípade vysokej vonkajšej teploty musia byť formy po zaliatí betónom prekryté fóliou, aby sa zabránilo nadmernému odparovaniu.
  • V prípade nízkej teploty je potrebné formy zohriať, aby sa formy a dlažobný kameň nerozbili a nepopraskali.
  • Formy pred prvým použitím umyte antistatickým materiálom, aby sa zabránilo elektrickému nabitiu. Vhodná je akákoľvek voda na oplachovanie textílií.
  • Pred každým zalievaním betónu formy zľahka naolejujte vhodným odformovacím olejom.
  • Aby ste predišli zafarbeniu dlažobných kociek, skladujte ich po vybratí z formy 2-3 dni vertikálne s minimálnymi medzerami.
  • Doba schnutia betónovej zmesi vo forme je 12-24 hodín, čo do značnej miery závisí od vonkajších faktorov, ako je teplota, vlhkosť, pohyb vzduchu.
  • Zaliate formy nepremiestňujte, kým nie sú suché. Nechajte ich na jednom mieste, pretože vo vnútri môžu vzniknúť vlasové trhliny.
Návrat hore